Print
PDF

Sinowon Products

شرکت سینون دارای سه گروه مختلف تجاری جهت تحقیق , توسعه و تولید است که جزئیات آنها به شرح زیر می باشد :.
1 - گروه تجهیزات بازرسی نوری (OIG) که شامل :

 • تجهیزات پروژکتورهای نوری
 • ماشین های اندازه گیری تصویری
 • پروژکتورهای اندازه گیری تصویری
 • میکروسکوپهای صنعتی نوری
 • میکروسکوپهای اندازه گیری
 • میکروسکوپهای چشمی دیجیتال

2 - گروه تجهیزات تست مواد (MTG) که شامل :

 • ماشین های تست سختی
 • ماشین های تست یونیورسال
 • ماشین های آماده سازی نمونه متالوگرافی

3 - گروه تجهیزات تست زیست محیطی (ETG) که شامل :

 • چمبرهای دما و رطوبت,چمبرهای شوک حرارتی ,آون,سالت اسپری
 • ابزارهای اندازه گیری غیر مخرب
 • گیج هوا و پروب


Sinowon محصولات شرکت

دریافت کاتالوگ محصولات